Imam Kazhim a.s. adalah orang yang paling abid, zahid, faqih dan dermawan pada masa itu. Ketika dua pertiga malam tiba, ia mulai melakukan shalat sunnah dan melanjutkan shalatnya hingga fajar menyingsing. Setelah melaksanakan shalat Shubuh, ia mengangkat tangan untuk berdoa dan mulai tenggelam dalam tangisan hingga seluruh jenggotnya basah dengan air mata. Ketika ia membaca Al Quran, orang-orang berdatangan dan berkumpul di sekelilingnya untuk menikmati suaranya yang merdu.

Ia dikenal dengan julukan hamba saleh, dan karena kemampuannya menahan amarah, ia dijuluki dengan al-kazhim. Julukannya yang lain adalah shabir (penyabar) dan amin (terpercaya).

Salah satu dari keturunan Umar bin Khattab sering mengganggunya dan menjelek-jelekkan Imam Ali a.s. Sebagian orang yang bersamanya berkata: “Izinkanlah kami membunuhnya”. Imam a.s. dengan tegas mencegah mereka untuk melakukan hal itu. Pada suatu hari, Imam mencari orang tersebut. Mereka menjawab: “Ia sibuk berkebun di pinggiran Madinah”.

Dengan menunggangi keledainya Imam masuk ke kebun orang tersebut. “Jangan kau rusak tanamanku”, teriaknya nyaring. Akan tetapi, Imam a.s. tidak menghiraukan teriakannya. Ia terus masuk ke kebunnya dengan menunggangi keledai hingga ia sampai di hadapannya. Imam turun dari keledai dan langsung bersenda-gurau dengannya.

Setelah itu Imam a.s. bertanya: “Berapa kerugian yang kau taksir akibat kerusakan kebunmu ini?”

“100 Dinar!”, jawabnya tegas.

“Sekarang berapa kerugian yang harus kuganti?”, tanya Imam kembali.

“Aku tidak memiliki ilmu ghaib (baca : aku tidak tahu–pen.)”, jawabnya.

“Aku bertanya berapa yang harus kubayar?”, tanya Imam memaksa.

“200 Dinar”, jawabnya.

Imam Kazhim a.s. memberikan 300 Dinar kepadanya seraya berkata: “Kebunmu tetap menjadi milikmu”. Lelaki itu bangun dari duduknya seraya mencium kening Imam a.s. dan hengkang dari tempat itu.

Imam Musa Kazhim a.s. pergi ke masjid dan melihat lelaki itu duduk di dalam masjid. Ketika ia melihat Imam masuk, ia berkata: “Allah lebih tahu di mana Ia harus meletakkan risalah-Nya”.

Para pengikut Imam a.s. mengerumuni lelaki tersebut dan bertanya kepadanya: “Apa gerangan yang terjadi? Selama ini engkau selalu memusuhinya?” Ia akhirnya mulai mengumpat mereka dan berdoa untuk keselamatan Imam Kazhim a.s.

Setelah itu Imam Kazhim a.s. berkata kepada para pengikutnya: “Apakah perlakuan yang ingin kalian lakukan terhadapnya lebih baik atau perlakuanku terhadapnya dengan memberikan uang 300 Dinar kepadanya?”

Sangat banyak riwayat yang menceritakan akhlak Imam Kazhim a.s. yang sangat tinggi, kesabarannya dalam menghadapi segala kesulitan dan ketidakpeduliannya terhadap harta dunia. Hal ini mengindikasikan kesempurnaan jiwa dan sifat kepemaafannya yang sangat luhur.

Advertisements